SMS toevoegen aan je Trengo inbox

Met Trengo is het mogelijk om met gebruik van Twilio een SMS-kanaal toe te voegen en SMS-berichten of SMS-broadcasts naar jouw klanten te sturen. In dit artikel laten we je zien hoe je dit kanaal toevoegt.

ℹ️ Als je nog geen Twilio-account hebt, kun je er een aanmaken.

SMS toevoegen

Volg onderstaande stappen om jouw Twilio-account via een SMS-kanaal te verbinden met je Trengo-inbox.

1. Navigeer naar Instellingen > Kanalen > SMS en klik op het 'plus'-pictogram;

2. Kies een interne naam voor jouw kanaal en voeg het team of de teams toe die verantwoordelijk zijn voor dit kanaal;

3. Klik op 'Voeg je referenties toe';

4. Er verschijnt een pop-up venster dat vraagt om jouw ‘Twilio Account SID’ en ‘Twilio Authenticatie token’;

ℹ️ Je kunt jouw ‘Twilio Account Sid’ en ‘Twilio Authenticatie token’ vinden door te navigeren naar jouw Twilio Console en in te loggen met je gegevens. De informatie is te vinden onder 'Account info'.

5. Kopieer en plak jouw ‘Twilio Account SID’ en ‘Twilio Authenticatie token’ in het Trengo venster en klik op 'Account toevoegen';

6. Selecteer of dit SMS-kanaal ‘Eenrichtingsverkeer’ of ‘Tweerichtingsverkeer’ betreft;

🔘 Eenrichtingsverkeer (alleen verzenden): De ontvanger kan jouw SMS niet beantwoorden. De eenrichtingsverkeer SMS-methode wordt vooral gebruikt voor belangrijke updates of nieuws. Houd er rekening mee dat door nationale of lokale wetgeving het gebruik van een eenrichtings-SMS-kanaal mogelijk niet is toegestaan in jouw land. 

🔘 Tweerichtingsverkeer (zenden en ontvangen): Zend en ontvang SMS-berichten.

7.1. Indien je kiest voor ‘Eenrichtingsverkeer’, voeg je jouw afzendernaam toe;

7.2. Indien je kiest voor 'Tweerichtingsverkeer', selecteer je het telefoonnummer dat je wilt gebruiken;

8. Zorg ervoor dat 'Agent conference' is ingeschakeld voor jouw Twilio-account;

9. Klik op 'Kanaal maken'.

Je hebt nu met succes jouw SMS-kanaal in Trengo ingesteld en jouw Twilio-account en telefoonnummer ermee verbonden.