Data verwijderen

Organisaties die gebruik maken van de services en diensten van Trengo beheren zelf al hun informatie. Alle medewerkers met een Beheerders-, Teamleider-, of Gebruikersrol uploaden, versturen, ontvangen, synchroniseren, verwerken en wijzigen zelf gegevens binnen het Trengo-account. Ze kunnen dus in grote mate zelf bepalen wat er wel en niet gedeeld wordt en welke gegevens zij weer van hun klanten verzamelen. Indien gewenst kunnen deze gegevens gewijzigd of verwijderd worden door Trengo. Om dit te kunnen doen ontvangen wij graag vanuit een bedrijfs-mailadres dat binnen het account voorkomt een verzoek per mail via info@trengo.eu

Stoppen met Trengo

Indien de organisatie geen gebruik meer wil maken van Trengo, kan via per mail het account worden stopgezet. Het mailadres waar dit verzoek naartoe gestuurd mag worden, is: info@trengo.eu. In ons Data Processor Agreement staat in artikel 1.11 beschreven hoe Trengo in dat geval met de verwerkte gegevens omgaat.