Two-Way SMS: het verzenden en ontvangen van SMSjes in de Trengo-inbox

Sinds kort is het ook mogelijk om SMS'jes te ontvangen in Trengo. Nu kan het dus daadwerkelijk ingezet worden als een communicatiekanaal!

Een Two-Way SMS-kanaal aanvragen

Het aanvragen van een SMS-kanaal waarop klanten ook kunnen reageren gebeurt door de volgende stappen te doorlopen: 

  1. Navigeer onder Instellingen naar het SMS-kanaal.
  2. Klik op de groene +-button.
  3. Geef het kanaal een herkenbare interne naam. 
  4. Selecteer onder type: "Two-Way". 
  5. Zorg dat onder genoemde instellingen aan de wensen van de organisatie voldoen. 
  6. Kies in welk land je een SMS-nummer wilt aanvragen
  7. Kies een nummer en selecteer of het een toll free (gratis te benaderen) telefoonnummer is.
    (Let op, deze laatste functie is niet in ieder land beschikbaar en er kunnen mogelijk extra kosten bijkomen voor de organisatie).
  8. Sla de wijzigingen op en voeg het kanaal toe. 


Two-Way SMS instellen

Omdat Two-Way SMS een volwaardig communicatiekanaal is, zal van de berichten die via dit kanaal lopen ook een conversatie worden aangemaakt. Om ervoor te zorgen dat deze conversaties bij de juiste collega's terechtkomen, kunnen de volgende instellingen worden toegepast in het kanaal: 

Team

Koppel het juiste team van collega's aan het SMS-kanaal. Zo krijgen alleen de collega's die aan het SMS-kanaal zijn gekoppeld de berichten te zien. 

Color

Geef het kanaal een herkenbare kleur en zorg voor onderscheid in de Trengo-inbox. 

Notification 

Selecteer een notificatie geluid dat wordt afgespeeld bij het ontvangen van een nieuw SMS bericht. 

Business Hours

Kies welke business hours voor SMS van toepassing zijn om er zeker van te zijn dat de juiste Auto Reply wordt verstuurd op het juiste moment.

Notification e-mail

Voor wie nog niet alle communicatie via Trengo laat lopen is het mogelijk om een notificatie te ontvangen in de oude inbox middels de "notification e-mail". Door hier een mailadres in te vullen, wordt er bij een nieuw binnengekomen gesprek automatisch een mail verzonden. 

Daarnaast kunnen er aan het SMS-kanaal ook nog automatische reacties worden gekoppeld. Deze zijn onder Auto Replies in te stellen. Geef onder de instellingen van het kanaal weer op welk moment deze automatische reacties verzonden dienen te worden (altijd, binnen openingstijden, buiten openingstijden of nooit). 

Bovengenoemde instellingen kunnen later nog worden aangepast door het kanaal te bewerken.