Creëer meer overzicht met labels

Weten of een bepaald contact een klant is of juist een medewerker? Door labels in te zetten in Trengo is het eenvoudig mogelijk om berichten te categoriseren. Hierdoor blijft het overzicht makkelijk bewaard!

Labels aanmaken 

Men kan labels aanmaken door de volgende stappen te volgen: 

  1. Navigeer onder de instellingen van het Trengo account naar Labels. 
  2. Voeg een label toe via de groene knop. 
  3. Kies voor een titel voor de label en selecteer een kleur. 
  4. Selecteer de kanalen waarbinnen het label getoond mag worden. 
  5. Kies je eigen volgorde door een "sort order" aan een label mee te geven. Zo staan de belangrijkste labels altijd bovenaan. 
  6. Sla het label op door op de blauwe "Save changes"-button te klikken. 


De aangemaakte labels zijn onder deze instellingen altijd aan te passen. Zo kunnen ze worden voorzien van een nieuwe titel of een andere kleur.

Labels archiveren

Is een label niet langer van toepassing, maar is het wel van belang dat het bewaard blijft? Archiveer het label dan door de ze functie in te schakelen. Zo wordt het label niet langer getoond in het overzicht in de inbox. 

Labels inzetten in Trengo

Labels kunnen op twee wijzes worden gekoppeld aan een conversatie: handmatig of geautomatiseerd middels een Rule. Iedere medewerker kan handmatig een label aan een conversatie koppelen, maar makkelijker en efficiënter is het om een Rule aan te maken die bepaalde type berichten "herkent" en verbindt aan het juiste label. 

Medewerkers voegen handmatig labels toe aan een ticket op de volgende wijze: 

Handig: het is ook mogelijk om een label te zoeken wanneer dit ingevoegd dient te worden. Typ simpelweg de eerste letters van de naam van label in het zoekvenster en selecteer vervolgens het gewenste label.