Contacten importeren voor SMS

(Bulk)-SMS inzetten om contact te zoeken met klanten die (nog) niet in Trengo zijn opgenomen? Middels deze handige functie is het mogelijk om in één klap een lange lijst aan nieuwe contacten in Trengo te importeren. Dit kan op twee manieren: door een CSV-bestand te uploaden, of door de tekst in het juiste formaat te plakken in Trengo. 

Contacten importeren middels een CSV-bestand

Staan alle contacten op de computer in een Excel-bestand? Dan is het handig om deze contacten te importeren door middel van een CSV-bestand, waarbij in één rij de telefoonnummers staan en in de naastgelegen rij de daaraan gekoppelde naam (zoals in de onderstaande afbeelding is weergegeven). 

Om er voor te zorgen dat Trengo de nummers herkent, dienen deze in een internationaal format te staan, dus met 316 in plaats van 06. Om het document vervolgens te kunnen uploaden in Trengo, dient het te worden op geslagen als "CSV-bestand (door komma’s gescheiden waarden)". 

Vervolgens kan dit aan Trengo worden toegevoegd door de volgende stappen te doorlopen: 

  1. Navigeer naar SMS in de rechter bovenhoek van Trengo; 
  2. Kies voor de optie "Contacten importeren"; 
  3. Selecteer het gewenste bestand; 
  4. Kies voor een van de scheidingstekens (afhankelijk van hoe het document is opgebouwd);
  5. Druk op de groene knop om door te gaan naar stap 2. 

Contacten importeren door een tekst te plakken

Net zo eenvoudig is het om een tekst direct in Trengo te plakken door te kiezen voor de optie "Tekst plakken" onder Contacten importeren. De stappen die hier voor doorlopen worden zijn grotendeels gelijk aan die van het importeren van een CSV-bestand. Echter wordt er nu een tekst geplakt in plaats van een bestand gekozen. Deze tekst kan als volgt genoteerd worden: 

Eventueel kan er in plaats van een ';' teken ook worden gekozen voor een ',' of een '|', zolang ditzelfde teken maar wordt aangevinkt onder scheidingsteken. Als alle contacten zijn ingevoerd, kan men doorgaan naar stap 2. 

Stap 2: controleer de gegevens en maak groepen

Als er op de groene knop "Door naar stap 2" is geklikt, gaat Trengo aan de slag met het inladen van de gegevens uit het tekstveld of het CSV-bestand. Telefoonnummers worden als telefoonnummers herkend en contactnamen als namen. Het is onder stap 2 nog mogelijk om hierin één en ander aan te passen en het juiste type veld te kiezen voor de getoonde informatie middels het drop-down menu. Let wel: wordt er bij een serie van gegevens géén veld gekozen, worden deze gegevens uiteindelijk ook niet verwerkt.  

Naast dat er gecontroleerd kan worden of de juiste gegevens aan de juiste velden zijn gekoppeld, is het hier ook mogelijk om in één klap alle contacten aan een groep te koppelen. Zo hoeft dit achteraf niet meer per contact te worden gedaan. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er door een beheerder al groepen zijn aangemaakt

Als dit allemaal is gebeurd, is het een kwestie van importeren, door op de groene knop "contacten importeren" te klikken. Klaar is Kees🙌!