SMS'en vanuit Trengo

Het klinkt misschien raar, in een wereld die draait om internet, maar Sms kan zeker van toegevoegde waarde zijn voor een organisatie! Er zijn twee soorten Sms in Trengo: One-Way en Two-way. One-way betekent dat het gaat om een outbound kanaal: een klant kan niet op de verstuurde Sms'jes reageren. Het is daarom een kanaal dat vooral wordt gebruikt om mensen uit te nodigen voor een gesprek of om mensen op de hoogte te houden van updates. Voor dit laatste kan het interessant zijn om in een klap een grote groep mensen te bereiken. Dit gebeurt dan middels de "bulk"functie van sms

Dezelfde functies zijn ook mogelijk voor het Two-way Sms-kanaal, maar hierbij kan een klant dus wel reageren. Zo kan er dus een echt Sms-gesprek gevoerd worden vanuit de Trengo-app. 

Één Sms versturen vanuit Trengo

Sms kan ook ingezet worden om slechts één persoon tegelijkertijd te informeren, bijvoorbeeld aangaande de status van een bestelling of andere informatie waar niet per se een reactie voor nodig is. Om dit te kunnen doen moet er toegang zijn tot het Sms-kanaal. Een beheerder kan hier eventueel toegang toe verlenen door een gebruiker aan het juiste team te koppelen. Is dit het geval, kan rechts in het venster het Sms-kanaal worden geopend. 

In het Sms-kanaal kunnen vervolgens de volgende velden worden ingevuld: 

 • De ontvanger van het bericht;
  Onder ontvanger kan het nummer van de ontvanger worden ingevoerd. Het is belangrijk dat dit gebeurd in internationaal format, dus met 316 in plaats van 06, indien het hier bijvoorbeeld om een Nederlands nummer gaat.

 • Het verzendkanaal (de afzender)
  Indien de organisatie gebruik maakt van meerdere Sms-kanalen, kan hier gekozen worden voor het kanaal dat voor dit Sms-bericht gebruikt moet worden.

 • Het bericht
  De inhoud van het bericht kan hier worden geschreven. Let wel: voor Trengo Sms'jes gelden dezelfde regels als bij normale Sms'jes: maximaal 160 karakters in één bericht. Mocht het bericht langer zijn, worden hiervoor automatisch meerdere berichten gerekend.
  Het eventuele gebruik van emoji's en speciale leestekens als 'é' kunnen voor meerdere tekens worden gerekend. 

Het aantal tekens wordt in Trengo bijgehouden en weergegeven. Zo is het altijd inzichtelijk hoeveel Sms'jes er gerekend worden voor een bericht (één credit staat in dit geval gelijk aan één sms). Iemand met beheerdersrechten kan eventueel het tegoed opwaarderen om ervoor te zorgen dat er Sms'jes verstuurd kunnen worden.

Onder het kopje "Afzender" kan worden gekozen vanuit welk kanaal het bericht wordt verstuurd. Hier wordt dus onderscheid gemaakt tussen het One-way of het Two-way kanaal. Het tweede wordt weergegeven met een nummer. 

Na het typen van het bericht is het slechts een kwestie van op de groene verzendknop drukken en het bericht is verzonden. In het onderliggende overzicht is eenvoudig te zien aan wie welk bericht reeds verzonden is. Zo zijn de collega's ook op de hoogte! 

Sms'en vanuit de inbox

Ook vanuit de Trengo inbox is het eenvoudig om een Sms-conversatie op te starten, middels het plusteken boven het ticketoverzicht.  

Vervolgens kan onder afzender het juiste kanaal worden gekozen (zowel One-Way als Two-Way), kies een contact of typ een telefoonnummer in internationaal formaat en stel het bericht op. Door op de groene knop te klikken wordt het bericht ook daadwerkelijk verstuurd. 

LET OP: in dit geval worden het aantal tekens en dus het aantal credits niet getoond. Het is dus zaak om dit zelf goed bij te houden.