User of Supervisor - wat is het verschil?

Binnen Trengo kunnen collega's verschillende rollen hebben: user, supervisor of administrator. Iedere rol kent zijn eigen rechten (en daarbij behorende plichten 😉). Zo zorgt een administrator ervoor dat de juiste kanalen zijn aangevraagd, gekoppeld worden en ingesteld zijn. Onder "Admin essentials" in het Help Center worden alle beheerdersmogelijkheden in kaart gebracht. Maar ook de rechten en plichten van supervisors en users verschillen onderling. 

Werken als een user

Een user-account is het account met de minste rechten en plichten in Trengo. Zo zien users alleen tickets die aan hen worden toegewezen, of die ze zelf zijn begonnen (dit laatste middels het plusteken boven de lijst met tickets). Dit geldt voor alle kanalen, dus ook telefonie. Verder hebben zij wel toegang tot alle contacten en profielen in Trengo, zodat deze informatie beschikbaar is voor het starten van een conversatie. Maar op het moment dat er gekeken wordt in een profiel of contact, is alleen de eigen gespreksgeschiedenis zichtbaar en niet die van andere Trengo gebruikers binnen de organisatie.

Werken als een supervisor 

Een supervisor kan alles wat een user ook kan, met het verschil dat zij wel de nieuw binnengekomen tickets zien van het team waaraan zij toegewezen zijn. Zij kunnen deze dan vervolgens oppakken of toewijzen aan één van de users van het team. Daarnaast heeft een supervisor wel toegang tot de gespreksgeschiedenis van een contact of profiel, ook wanneer hij of zij niet alle gesprekken zelf heeft gevoerd.