Trengo inzetten voor Facebook Messenger

Klanten willen eigenlijk altijd en overal met een bedrijf kunnen communiceren. Is er een Facebookpagina van het bedrijf, dan is de kans groot dat klanten via Facebook Messenger een vraag willen stellen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het personeel de hele dag op Facebook zit. Verbind daarom Facebook met Trengo en laat Messenger berichten binnenkomen in de overzichtelijke inbox. Koppelen is heel eenvoudig! 

Een Facebookpagina koppelen

Om een professionele Facebookpagina aan Trengo te koppelen, navigeer je naar de Instellingen van het Trengo account. Vervolgens kies je onder channels voor "Facebook". Middels de groene +-knop kan er een nieuw Facebook kanaal worden toegevoegd.  Deze knop leidt je naar Facebook, met de vraag of er ingelogd kan worden. Belangrijk is dat er wordt ingelogd met het account dat beheerdersrechten heeft binnen de zakelijke Facebookpagina. Je moet akkoord gaan met het beheren van de bedrijfspagina's en het versturen van chatberichten via de pagina's die je beheert. Nadat er is ingelogd, leidt de pagina terug naar de Instellingen van het kanaal in Trengo. 

Onderaan het venster, staan dan de gegevens met betrekking tot de te koppelen pagina. 

Bovenaan staat ter controle de persoon die zich heeft ingelogd in Facebook: de persoon die toestemming verleent om Trengo te verbinden aan de Facebookpagina. In het onderste drop-down menu worden alle Facebookpagina's verzameld waar deze persoon beheerder van is. Selecteer hier de te koppelen pagina. Zorg er vervolgens voor dat het schuifje "Private Messages" is ingeschakeld om de zo de Messenger berichten in Trengo te activeren. 

Goed om te weten: wie Trengo en Facebook aan elkaar koppelt, zorgt ervoor dat de berichten van Facebook Messenger in de inbox van Trengo terechtkomen. Het plaatsen, liken, delen of reageren op berichten van Facebook gebeurt dan nog steeds in Facebook zelf. 

Instellingen binnen het Facebookkanaal

Tijdens het koppelen van het Facebookkanaal kan er het één en ander ingesteld worden, om er zo voor te zorgen dat het kanaal opvalt en er eenvoudig mee gewerkt kan worden. 

  • Title: is het de bedoeling dat er meerdere Facebookpagina's aan Trengo worden gekoppeld? Zorg dan voor een duidelijke interne naam, zodat de verschillende Facebookpagina's makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. 
  • Auto Replies: indien hier Enabled staat, zullen de berichten die onder Auto Replies zijn ingesteld aan de hand van de openingstijden in een Messenger-conversatie worden vermeld wanneer een klant een gesprek start. 
  • Teams: Welke teams krijgen toegang tot de Facebook berichten?
  • Color: zorg dat een Facebookkanaal nog meer opvalt in de inbox door het kanaal een kleur mee te geven.
  • Notification email: nog niet alle communicatiekanalen aan Trengo gekoppeld? Middels notificaties kan worden gezorgd dat werknemers per mail op de hoogte worden gesteld van een nieuw Facebook-Messenger bericht. Om er zeker van te zijn dat er niks wordt gemist, adviseren wij echter om Trengo altijd (op de achtergrond) open te hebben. In dat geval is er geen mailnotificatie nodig, maar worden er (push)-notificaties getoond zodra er een nieuw bericht binnenkomt.

Als alles goed is ingesteld, kan er worden gekozen voor "Create channel" en hiermee is het Facebook-kanaal ook daadwerkelijk aangemaakt! 

Het is altijd mogelijk om instellingen omtrent het kanaal te wijzigen via Instellingen --> Facebook --> Klikken op het bewuste kanaal. Sla de wijzigingen altijd op om ze actief te maken!