Trengo koppelen aan Power BI

PowerBI maakt het mogelijk om dankzij een koppeling diverse data te visualiseren. Zo kan er op deze manier eenvoudig gewerkt worden met gepersonaliseerde statistieken.

 1. Maak een API token aan in Trengo.
  Dit wordt gedaan door te navigeren naar Instellingen --> Apps and Integrations --> Rest API.
  Let op, deze token wordt slechts één keer getoond, sla deze dus goed op op de computer, want als er een nieuwe code wordt gegenereerd, is de oude direct niet meer geldig. Dit kan er voor zorgen dat reeds bestaande koppelingen niet meer werken.

 2. Kies in Power BI voor "gegevens ophalen"
  Navigeer vervolgens in dit pop-up scherm voor "Overige" --> "Web" en klik op verbinding maken.

 3. Kies voor "Geavanceerd" en vul de volgende gegevens in:
  URL-onderdelen: https://app.trengo.eu/api/v2/tickets
  Parameters van HTTP-aanvraagheader:
  Linkerkolom: "Authorization"  Rechterkolom: Bearer + de gekopieerde api token.
  Belangrijk: tussen Bearer en de api token moet een spatie zitten.

 4. Klik op Ok.
  Power BI gaat nu proberen om verbinding te maken met Trengo om vervolgens gegevens op te halen. Hij zal je vermoedelijk nog een keer vragen om de input bron te bevestigen. Klik hier dan opnieuw op "Verbinding maken". Op dat moment is de koppeling gerealiseerd. 

Kijk vervolgens met development en de organisatie samen welke informatie op welke wijze wordt getoond in Power BI.