Vraag om klantgegevens met de Flowbot

Om een klant zo goed mogelijk te helpen, is het handig om te weten wie de klant is. Met de Flowbot is het mogelijk om de klant allerlei vragen te stellen waarom de klant kan antwoord kan geven met de content functie "User input". Super handig want zo is het voor iedereen direct duidelijk wie de klant is. Nog handiger is het feit dat de gevraagde informatie ook direct aan een contact of ticket kan worden meegegeven. 

Vragen om User input

De functie user input bestaat uit 4 hoofdfuncties: de vraag, het antwoord van de klant, de bevestiging van eerder ingegeven data en een fallback bericht voor als het antwoord onjuist lijkt. 

De vraag

Onder het kopje "Message" kan de vraag worden gesteld van de benodigde informatie. Standaard wordt de voorbeeld vraag "Wat is je naam" gesteld, maar hier zouden ook vragen kunnen staan als "Vanuit welk bedrijf neem je contact met ons op?" of "Wat is je kenteken?". Op deze manier wordt er vooraf al wat informatie verzameld. 

Het antwoord

Vervolgens kan de klant een antwoord intypen op deze vraag en dit antwoord kan dan direct als contactgegeven worden opgeslagen in Trengo. Hierbij is het mogelijk om aan te geven waar de flowbot dit antwoord precies mag opslaan. Als bestaand contactveld (naam, e-mailadres, of een custom contact field, een custom field dat door de organisatie zelf is aangemaakt), of in het ticket als een van de zelf aangemaakte ticketvelden. 

Kies onder "Save to" of het gaat om een gegeven voor het contact of een gegeven voor het ticket en kies onder "Select or Create field" onder welk veld dit mag worden opgeslagen. 

Goed om te weten, dit gegeven wordt ook opgeslagen in een tag, zodat deze in een later stadium in de flow weer in een bericht kan worden gebruikt. 

Confirm previous input

Om er zeker van te zijn dat de chatbot nog steeds met de juiste persoon in gesprek is, kan er gevraagd worden om de User input te bevestigen. 

Kies vervolgens de vraag die gesteld mag worden (bijvoorbeeld: Spreek ik nog steeds met Wim?). De klant hoeft dan alleen maar te bevestigen dat hij nog steeds dezelfde persoon is (of toch niet, als er toevallig een collega achter zijn/haar pc is gaan zitten). 

N.B.: de naam van de klant wordt altijd onthouden, ook als deze functie niet is ingeschakeld. De Confirm-functie zorgt er alleen voor dat de naam ook bevestigd wordt. 

Reply type 

Om er voor te zorgen dat de Flowbot een gegeven als juist kan herkennen, is het handig dat hier de juiste Reply type wordt geselecteerd. Zo kan een Reply type "Name" bijvoorbeeld maxixmaal 40 tekens hebben en worden tekens als ? . en , niet toegestaan. Dit voorkomt dat iemand als naam mee krijgt "Hoe werkt jullie Flowbot?", bijvoorbeeld. 

Bij het Reply type e-mail wordt er gekeken of het antwoord wel een @ en een . bevat. Zo wordt er met reply type voor gezorgd dat altijd het juiste type data wordt toegevoegd aan het klant profiel. 

Fallback messages for invalid replies

Stel iemand stelt bijvoorbeeld toch zijn vraag waar hij/zij eigenlijk zijn/haar naam had moeten geven, of iemand typt een telefoonnummer in plaats van een mailadres. Door de vorige functie wordt een dergelijk antwoord dan als "onjuist gemarkeerd" en met de "fallback message for invalid replies" wordt dit ook gemeld aan de klant. 

Een voorbeeld hiervan kan zijn: "Sorry, ik heb hierin geen naam herkend. Zou je nogmaals je naam willen noemen?"

Als alle functionaliteiten juist zijn ingevuld, klik dan op "Done" om de content aan de Flowbot toe te voegen.