Maak gebruik van Templates voor WhatsApp Business via Twilio

Zelf het initiatief tonen en de klant benaderen via WhatsApp? Dit kan met behulp van goedgekeurde templates. Met een Business account via Twilio wordt dit op de volgende wijze ingesteld: 

 1. Maak in het Twilio-account van de organisatie een WhatsApp template aan. Deze functie is terug te vinden onder Programmalble SMS --> WhatsApp --> Senders --> Klik op het desbetreffende nummer. 
 2. Klik op de rode + knop om een template in te dienen. 
 3. Kies de categorie waarbinnen de template valt en selecteer een taal. 
 4. Vul de inhoud van het template in en gebruik parameters als {{1}}, {{2}}, etc. om variabele gegevens te vervangen (zoals bijvoorbeeld een naam of een persoonlijke code. 
 5. Vervolgens wordt deze template ingediend bij WhatsApp voor goedkeuring. Zodra deze is goedgekeurd, is dit terug te zien in het Twilio-account. 
 6. Navigeer in Trengo naar Instellingen --> WhatsApp Business en klik op het Business-kanaal om het te bewerken. 
 7. Onder settings staat het veld "Namespace", klik hier onder op Manage templates om een template toe te voegen. 
 8. Voeg een template toe door op de groene + knop te klikken. 
 9. Kopieer vervolgens uit Twilio de volgende gegevens: 
  1. Identifier of template naam (bijvoorbeeld: template_1)
  2. Het exacte bericht inclusief de variabele informatie (weergegeven als {{1}}). 
 10. Geef het template een herkenbare naam in Trengo, zodat de collega's deze makkelijk kunnen kiezen. 
 11. Koppel de template aan het juiste WhatsApp-kanaal. 
 12. Sla de template op door te klikken op Save Changes / Create template. 

Zodra dit is gebeurd, kunnen de medewerkers gebruik maken van templates om actief klanten te gaan benaderen via WhatsApp. 

Tip: neem voor het opstellen van een template de voorwaarden die Whatsapp stelt even door!