Koppel Trengo met Magento 1

Met de Magento1-integratie in Trengo is het mogelijk om de laatste orders van een klant terug te zien in Trengo. Aan de hand van een e-mailadres of telefoonnummer "zoekt" Trengo namelijk binnen Magento of de klant hier al bestaat. Op deze manier staat echt alle informatie in één inbox!  


Hoe is deze koppeling te realiseren? 

Het verbinden van Magento 1 met Trengo gebeurt door de volgende stappen te volgen in Magento: 

 1. Log in in het Admin Panel van Magento.
 2. Navigeer via "System" naar SOAP Roles en creëer een nieuwe SOAP Role in de rechterbovenhoek.
 3. Geef de Rol een naam en geef hem je Admin wachtwoord en sla de Role op.
 4. Om de koppeling met Trengo goed werkend te krijgen, is het van belang dat vervolgens de volgende goedkeuringen worden meegegeven:
  Je vindt deze toestemmingen terug onder "Role Resources" in het menu links.
 5. Navigeer vervolgens weer naar "System" om een SOAP user toe te voegen.
 6. Vul na het klikken op "Add new User" het onderstaand formulier in. Vanuit dit formulier worden een API Key en een Username gegenereerd. Beiden heb je nodig om Magento 1 aan Trengo te verbinden.
 7. Navigeer naar het Role tabblad van de User (links in het menu) om de gebruiker een rol toe te kunnen kennen. 
 8. Ken deze user de Rol (Role) toe die zojuist is aangemaakt en klik op Save.
 9. Kopieer de Username en de API Key vanuit de User info. 

In Trengo kunnen vervolgens de volgende stappen worden ondernomen: 

 1. Navigeer onder Instellingen naar Apps & Integrations. 
 2. Navigeer naar "Apps" en maak met de groene + een nieuwe app aan. 
 3. Geef de App een herkenbare naam (bijvoorbeeld die van de webshop waar je informatie uit wilt halen). 
 4. Selecteer onder App type "Magento 1". 
 5. Vul de URL in van de webshop, evenals de URL van de adminpagina van je webshop. 
 6. Plak vervolgens de informatie van de zojuist gecreëerde SOAP user onder de SOAP User name en SOAP API key. 
 7. Sla de instellingen op. 

Als al deze stappen zijn doorlopen is Trengo succesvol gekoppeld aan Magento 1 en kunnen medewerkers informatie vanuit de webshop eenvoudig terugzien in Trengo. 

Tips voor een snellere verbinding tussen Trengo en Magento

De onderstaande stappen zijn niet verplicht, maar zorgen ervoor dat de verbinding sneller en soepeler informatie kan ophalen: 

 1. Navigeer in het Admin Panel van Magento 1 naar System --> Configuration.
 2. Scroll in het linkermenu naar Services --> Magento Core API
 3. Navigeer naar "Enable WSDL Cache" om deze op "Yes" te zetten.
 4. Sla vervolgens de wijziging op.