Creëer views voor nog meer overzicht

Views, of weergaven zijn eigen samengestelde folders. Zo is het dus mogelijk om een overzicht te creëren dat precies aansluit bij de wensen van de organisatie. Op deze wijze is het dus eenvoudig om de eigen conversaties met een specifiek label in een eigen map te hebben, bijvoorbeeld. 

Hoe werken views

Views zijn in te stellen via Instellingen --> Views (onder Settings). Door hier te klikken op de groene button, wordt er een nieuwe view aangemaakt. 

Allereerst is het van belang dat de View een duidelijke titel krijgt, dit is ook de naam waaronder hij wordt getoond in het foldermenu in de inbox. 

Vervolgens worden conversaties in de map ingedeeld op basis van voorwaarden (conditions). Deze voorwaarden kunnen binnen de volgende soort vallen: 

User

De folder toont alleen conversaties die toebehoren aan een bepaalde gebruiker in Trengo. 

Status

De folder toont conversaties die een specifieke status (Nieuw, toegewezen, of gesloten) hebben.

Label

De folder toont conversaties die een bepaald label bevatten. 

Channel

De folder toont conversaties die aan een specifiek kanaal toebehoren. 

Door de verschillende voorwaarden met elkaar te combineren, ontstaat er een gepersonaliseerde volgorde. De verschillende voorwaarden werken altijd middels de EN functionaliteit. Conversaties moeten dus aan alle ingestelde voorwaarden voldoen om in de map getoond te worden.