Speel met - en test de Chatbot in de Playground

Het is zover! De Chatbot kan officieel getest worden. Hiervoor hebben wij de Trengo Playground ontwikkeld, waarmee de Chatbot optimaal getoetst kan worden op kennis en het geven van antwoorden. Zo kunnen de toegevoegde artikelen en antwoorden gecontroleerd worden door allerlei vraagstellingen.

Hoe werkt de Playground

Een match
Als er een vraag gesteld wordt in Playground, geeft Trengo een antwoord als deze hieraan gematcht is. Mocht er een match gevonden worden, dan zal er exact vermeld worden hoeveel procent het een match is.

In bovenstaand geval is de Chatbot er 100% van overtuigd, dat de vraag "Goedemorgen!" past bij het antwoord "Jij ook een hele goedemorgen".

Een onzekere match
Mocht het matchingspercentage rood weergegeven worden, zal de Chatbot enkel in Playground dit antwoord als suggestie geven. Het percentage komt namelijk onder het eerder ingestelde answer confidence percentage, wat onder "Settings" ingesteld is. In de live-omgeving (waar de klant mee te maken krijgt) zal de Chatbot dan zeggen dat hij het antwoord niet begrijpt.

Geen match
Mocht er geen gerelateerd antwoord gevonden zijn, zal de Chatbot in Playground het antwoord "Ik ben een chatbot en ik moet nog een hoop leren. Zou je deze vraag op een andere manier kunnen stellen?" (100%) terug geven.

Complexe vraagstellingen in Playground

Bij complexe vragen zal iedere zin van de vraag gematcht worden aan een antwoord en wordt de vraagstelling opgedeeld in antwoorden met verschillende matchingpercentages. In onderstaand voorbeeld leggen wij hoe Playground met deze situatie omgaat.

In onderstaande situatie zal de Chatbot in het echt een antwoord geven op deze complexe vraagstelling:

Doordat een complexe vraagstellingen opgedeeld wordt in individuele (kleine) vragen, is er een grote kans dat de hoofdvraag beantwoord wordt. Voor de zekerheid geeft de Chatbot ook nog aan wat hij (nog) niet begrepen heeft.
In dit geval snapt de persoon die de vraag stelt, dat het niet nodig is om "mijn naam is Derk" en "Ik verneem het graag" opnieuw te stellen. Hier gaat de intentie van het bericht namelijk niet om. Hij weet namelijk nu dat hij een storing kan melden via een mailadres en is daarmee direct verder geholpen.

Voldoende getest en er klaar voor om de Chatbot mee te laten draaien het met team?