Middels de Custom App functie is het mogelijk om een eigen koppeling tot stand te brengen!

Heeft Trengo nog geen officiële integratie met het CRM van de organisatie, of met een ander systeem? Middels de "Custom App"-functie onder Apps & Integrations is het mogelijk om zelf een connectie tot stand te brengen. Op deze manier wordt toch alle informatie op één plek verzameld. 

Een Custom App aanmaken 

Om een "Custom App" te kunnen activeren is het allereerst belangrijk dat er een applicatie wordt gecreëerd die benaderbaar is, dat wil zeggen dat deze een URL heeft. Deze applicatie moet data kunnen tonen vanuit het eigen systeem. Een voorbeeld van een dergelijk systeem is terug te vinden in onze API-documentatie

Als dit geregeld is kan er met de volgende stappen een Custom App worden gebouwd: 

  1. Navigeer naar de Instellingen in Trengo en klik op "Apps & Integrations".
  2. Kies voor Apps en voeg een nieuwe App toe middels de groene +-button. 
  3. Selecteer onder App Type de "Custom App". 
  4. Geef de Plugin een herkenbare naam (bijvoorbeeld [naam CRM systeem]). 
  5. Vul de benaderbare URL in die gecreëerd is. 
  6. Laat de App uit de URL het ticket-ID van Trengo uitlezen (Het ticket-ID is te vinden in de URL van Trengo).
    Dit zorgt ervoor dat alle data uit het eigen systeem in Trengo kan worden uitgelezen, indien er een match is in de gegevens van een conversatie (zoals bijvoorbeeld een e-mailadres of een telefoonnummer).

De Custom App en een chat-conversatie 

Mocht de organisatie ook gebruikmaken van de chat functie in Trengo en is het van belang dat hier ook de klant informatie uit de Custom App in wordt getoond? Dan is het belangrijk dat van een Chat-sessie het e-mailadres via de Javascript API wordt meegegeven. Kijk op https://developers.trengo.com/docs/set-ticket-data om te zien hoe dit werkt.